laleaua

pocal tivit cu sânge peste margini, icoană în rastelul amintirii, culcuş de carne galbenă în patimi, stătea laleaua în căuşul zilei şi-un vânt se arcui cu boare nouă peste tăcerea de albastru-a zilei când cerul prinse-n miezul florii rouă cum se adună ochii-n cuşca milei şi-un freamăt nou, o palidă mirare în ochiul tulburat de frumuseţe … Read more

error: Content is protected !!